viernes, 5 de febrero de 2010

Kadish no Bundestag

Na peche da cerimonia en Lembranza das Vítimas do Holocausto, que tivo lugar o pasado 27 de xaneiro -e na que estivo presente Shimón Peres- realizada no Bundestag, o Parlamento alemán, un momento de grande emoción foi a interpretación polo violinista sudafricano Daniel Hope da melodia do “kadish” de Maurice Ravel.